Συνάντηση και διαβούλευση Κοινωνικών Φορέων στο πλαίσιο σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Δράσης

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7/6/2017 στις 12:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ορεστιάδας,  συνάντηση εκπροσώπων Κοινωνικών φορέων στο πλαίσιο της σύνταξης   Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης». Οι φορείς που συμμετείχαν ήταν οι εξής :

 • Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας
 • Αυτ. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Ορεστιάδας
 • ΚΕΘΕΑ- ΚΙΒΩΤΟΣ
 • Κέντρο Κοινότητας/ Παράρτημα Ρομά & Ευπαθών Ομάδων
 • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός “Τα Ζουζούνια”
 • ΟΑΕΔ
 • Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πληροφόρησης Δήμου Ορεστιάδας
 • Παιδικός Σταθμός Κλεισσούς (ΔΗΚΕΠΑΟ)
 • Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
 • Ειδικό Δημοτκό Σχολείο Ορεστιάδας
 • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ορεστιάδας
 • Διοικητής ΚΥΤ Φυλακίου
 • Διεθνής Οργανισμός Μεταναστών
 • Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας-

Η συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση των φορέων σχετικά με τους στόχους, τη χρησιμότητα, τις ευκαιρίες αλλά και την  πρόκληση-δυνατότητα που διαφαίνεται για δημιουργική συνεργασία  τόσο στη φάση της σύνταξης όσο  και στην υλοποίησή του .

Για την  καλύτερη ενημέρωση του κοινού γνωστοποιούμε τους βασικούς στόχους  του Τοπικού Σχεδίου πού  είναι:

-Η ανάδειξη των προτεραιοτήτων και των δράσεων για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες και κυρίως προς τις ευπαθείς ομάδες , από όλους τους φορείς σε τοπικό επίπεδο με τη δικτύωσή τους, σε συντονισμό με την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας (Ε.Σ.Κ.Ε. και Πε.Σ.Κ.Ε.).

-Η δικτύωση των φορέων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή υποενότητας αυτής.

-Η  δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων για τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, με την καταγραφή τους,  του απασχολούμενου προσωπικού σε αυτές, του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, των οικονομικών δεδομένων κ.λπ.

– Αξιοποίηση της βάσης  για εξαγωγή στοιχείων σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας και Επικράτειας (βάση δεδομένων διαθέσιμη σε ΠΕΔ, Περιφέρεια, ΚΕΔΕ, Υπουργεία) καθώς   θα επικαιροποιείται τακτικά και θα αποτελεί έγκυρη πηγή.

-Συμπερασματικά το τοπικό σχέδιο συνδιαμορφώνεται  με την τοπική κοινωνία του Δήμου,  μέσω των διαβουλεύσεων που πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν, εμπεριέχει απόψεις  και οράματα που θα συνθέσουν τους  μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, τόσο της πολιτικής αρχής  όσο και της διοίκησης των Κοινωνικών φορέων, θα εγκριθεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο,  θα δεσμεύει  σημαντικά τη Δημοτική Αρχή ως προς την υλοποίησή του και  θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν αναγνώρισαν την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα σύνταξης του τοπίου σχεδίου , επαίνεσαν την πρωτοβουλία  υλοποίησης  αυτής  της συνάντησης  φορέων, που εξυπηρετεί  τη δικτύωση και την ανάπτυξη  συνεργασιών  με απώτερο σκοπό  την  καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν με προτάσεις ,ουσιαστικές παρατηρήσεις   και εμπειρικά δεδομένα τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού  Τοπικού Σχεδίου .