Συνεδρίαση μελών Συμβουλίου Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 29.03.2023 και ώρα 13:00