Τεύχος Διακήρυξης για την Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Συγκροτήματος Δημοτικών Κτιρίων στο Δήμο Ορεστιάδας