Τελευταία ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση προγράμματος διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων

Τελευταία ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση προγράμματος  διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων -αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού, υλοποιεί το Εθνικό πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών “Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους ΄Αλλους ”.   Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης τα Υπουργεία: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη-Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Πυροσβεστικό Σώμα-Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου -Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ-Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων-Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθώς και οι Μ.Κ.Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS. Ο Δήμος Ορεστιάδας στο πλαίσιο προώθησης του πνεύματος του Εθελοντισμού στους Δημότες του, πρόκειται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα “Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους”.
Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100ώρες.Στους εκπαιδευθέντες χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης και εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας.  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:  Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος /Λήψη απόφασης – Διαχείριση  πληροφορίας, Διαχείριση πανικού-Λειτουργία σε ομάδες )  Πυρκαγιές -Πλημμύρες   Σεισμοί -Διασώσεις  Ναυτικά Ατυχήματα-Προστασία Θαλάσσιου  Περιβάλλοντος   Πρώτες Βοήθειες -Διαχείριση  Καταυλισμών
Από την έναρξη του προγράμματος 2001 έως σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περί τους 10000 εθελοντές σε 220 Δήμους της Επικρατείας και έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με  το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 ημερίδες και διημερίδες για την επιμόρφωση 2500 στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.
Το πρόγραμμα ακολουθεί διαδικασίες πιστοποίησης ISO και υποστηρίζεται από Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων. Έχει τύχει της δημόσιας αναγνώρισης της πρώην Επιτρόπου της Ε.Ε για το περιβάλλον,Margot Wallrstrom και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 10 Διεθνές Συνέδριο Εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το 2001 και στο 10
Ευρωπαϊκό  Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 2002. Ο Δήμος Ορεστιάδας κατόπιν σχετικού αιτήματός του έλαβε στην σχετική έγκριση υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος και έχει προβεί ήδη σε δυο ανακοινώσεις  αναζήτησης ενδιαφερομένων, που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.   Υποβλήθηκαν συνολικά 22 αιτήσεις, ενώ ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα είναι 40 άτομα.  Πιθανή ημερομηνία υλοποίησης σύμφωνα με την σειρά έγκρισης εφ όσων βρεθούν τα 40 άτομα είναι τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Για το λόγο αυτό  Γραφείο Εθελοντισμού  του Δήμου Ορεστιάδας προβαίνει στην τρίτη και τελευταία ανακοίνωση αναζήτησης ενδιαφερομένων  προκειμένου να συμπληρωθεί  ο απαιτούμενος αριθμός . Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση να προσέρχονται στο γραφείο Πρόνοιας- και Εθελοντισμού στο  Δημαρχείο Ορεστιάδας, από 4/11/2015 έως 17/11/2015.     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2552-3-50015  Α. Μαρασλή  ή 2552-3-50367 Β. Στεργάτου.