Τελική κατάταξη με λήξη ενστάσεων (δεν υποβλήθηκαν) ΣΟΧ1 2023 σχολικές καθαρίστριες 2023 2024 αρχικός πίνακας 28 8 2023