Προσθήκη πτέρυγας αιθουσών και εργαστηρίων στο λιθόκτιστο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας

Με την παρούσα πρόταση θα πραγματοποιηθεί η προσθήκη πτέρυγας αιθουσών και εργαστηρίων στο λιθόκτιστο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο στα οποία θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

– υπόγειο: λεβητοστάσιο με αποθήκη καυσίμων, χώρο για δεξαμενή πυρόσβεσης και εγκατάσταση πυρόσβεσης καθώς επίσης βοηθητικούς χώρους, κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, συνολικής επιφάνειας 298 τ.μ.

– ισόγειο: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, wc κοριτσιών wc αγοριών, wc για ΑΜΕΑ, κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα. Εσωτερικό διάδρομο επικοινωνίας και πρόβλεψη ώστε ο χώρος του ισογείου να επικοινωνεί με το υπάρχον κτίριο. Επιφάνεια ισογείου 305 τ.μ.

– όροφος: θα υπάρχουν τρεις αίθουσες διδασκαλίας, αποθήκη, φρεάτιο ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο, εσωτερικός διάδρομος επικοινωνίας. Συνολική επιφάνεια ορόφου 295 τ.μ.

 

Η υλοποίηση του έργου θα επιλύσει χρόνια και σημαντικά προβλήματα έλλειψης σχολικών χώρων, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων στην περιοχή της Ορεστιάδας. Οι υπάρχοντες χώροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, αφού στο σχολείο φοιτούν 270 μαθητές σε 12 αίθουσες εκ των οποίων οι 2 ανήκουν στο παρακείμενο 1ο Λύκειο και η μία είναι αποθήκη που έχει διαμορφωθεί στοιχειωδώς σε αίθουσα διδασκαλίας. Όσον αφορά τις 2 αίθουσες του Λυκείου που χρησιμοποιούνται φέτος, είναι πολύ πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες από τον επόμενο χρόνο.

 

Τα οφέλη αναφέρονται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης στους 270 μαθητές που φοιτούν στο 1ο Γυμνάσιο