Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 26 Μαΐου 2019