Συνοπτική Οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2022