Βύσσα – Σβίλενγραντ Δρόμος Ζωής

1η Πρόσκληση Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

 

Άξονας Προτεραιότητας: 2. Προσβασιμότητα

Μέτρο: 2.1 Ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου

Συνολικός π/υ έργου: 1.998.695,11€

Επικεφαλής εταίρος: Δήμος Ορεστιάδας, π/υ: 1.295.427,61€

Εταίρος 2: Δήμος Σβίλενγκραντ, π/υ: 703.267,50€

Διάρκεια προγράμματος: 23 μήνες

Έναρξη – Λήξη: Μάρτιος 2011 – Ιανουάριος 2013

 

Οι ενέργειες που αφορούν στο έργο, από την πλευρά του Δήμου Ορεστιάδας είναι:

1.        Ανάπλαση πλατείας Βύσσας

2.       Ανάπλαση πλατείας Καβύλης

3.       Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, cds)

4.      Συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας

 

Το έργο στόχο έχει την ανάπτυξη των τουριστικών, πολιτιστικών και αγροτικών πηγών της περιοχής, την υποστήριξη της διασυνοριακής περιοχής μέσω της εύκολης πρόσβασης από τη μια περιοχή στην άλλη, την ανάπτυξη των σημείων συγκέντρωσης (πλατείες) και γενικά τη βελτίωση των επιχειρηματικών συναλλαγών, της οικονομίας και της ποιότητας ζωής. Βασικός σκοπός είναι η ανάπλαση και περαιτέρω ανάπτυξη των πλατειών Βύσσας και Καβύλης στο Δήμο Ορεστιάδας και η αποκατάσταση των σταυροδρομιών “Policlinic”, “Bus station”, “Petrol” και του δρόμου “road to Greece” στο Δήμο Svilengrad, με στόχο την αισθητική βελτίωση των πλατειών – σημείων συνάντησης και ξεκούρασης και την γρήγορη και άμεση πρόσβαση.

 

Αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου αυτού θα είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της διασυνοριακής περιοχής, η βελτίωση της κινητικότητας μεταξύ των δύο περιοχών, η διευκόλυνση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών, των επιχειρηματικών συνεργασιών, η ενίσχυση των σημείων συνάντησης και ξεκούρασης (πλατείες) για επισκέπτες και κατοίκους, η ενδυνάμωση του αισθήματος προστασίας των κατοίκων.