Χορήγηση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων

ΧΟΡΗΣΗΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012 άρθ. 23 παρ. 2 «Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων, μπορούν να διατίθενται με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψηφίους βουλευτές ή υποψήφιους στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες, τις Περιφέρειες ή τους Δήμους όπου έχουν εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι».

Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εκλογικούς καταλόγου θα πρέπει να απευθύνονται στη

Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών,

στα τηλέφωνα:

213 136 1143

213 136 1009 και

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

te.ekloges@ypes.gr