Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.