Οικονομικά Στοιχεία

Μηνιαία Κατάσταση Προϋπολογισμού

Τριμηνιαίαες Εκθέσεις Εσόδων -Εξόδων


Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2023

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2023

Συνοπτική Οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2022

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2022

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2020

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2017
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2016
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2015
Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2015
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2015
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2014
Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2014