Μηνιαία Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Οικονομικό έτος 2024

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2024


Οικονομικό έτος 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2023


Οικονομικό έτος 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2022

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2022


Οικονομικό έτος 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2021

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2021


Οικονομικό έτος 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2020

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2020


Οικονομικό έτος 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Άυγούστου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2019

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2019


Οικονομικό έτος 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018


Οικονομικό έτος 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2017


Οικονομικό έτος 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκοεμβρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2016

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2016


Οικονομικό έτος 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2015