Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εσόδων – Εξόδων

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2023

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2023

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2023

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2022

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2022

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2022

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2022

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2021

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2021

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2021

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2021

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2020

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2018

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2018

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2018

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2018

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2017 – Διόρθωση

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2017

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2017

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2017
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2017
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων–Εξόδων Δ Τριμήνου 2016
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ Τριμήνου 2016
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β Τριμήνου 2016
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α Τριμήνου 2016
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ Τριμήνου 2015
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ Τριμήνου 2015
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β Τριμήνου 2015
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α Τριμήνου 2015
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ Τριμήνου 2014
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β Τριμήνου 2014
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α Τριμήνου 2014
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ Τριμήνου 2013