Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Καλώς ήρθατε στην Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων.

Στις εφαρμογές αυτές έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε online μια απότις διοικητικές πράξεις που προσφέρονται και να επιλέξετε να τις παραλάβετε είτε από το Δήμο είτε από το ΚΕΠ.

Αν έχετε εγγραφεί ως Πολίτης έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε Αίτημα/Καταγγελία και να πληροφορηθείτε αν και πόσες είναι οι οφειλές σας προς το Δήμο.

Αν έχετε εγγραφεί ως Δημότης τότε έχετε τα ποιο πάνω δικαιώματα και επιπλέον έχετε την δυνατότητα να αιτηθείτε κάποιο από τα προσφερόμενα Πιστοποιητικά.

Δυνατότητα να σας αποστέλλονται με ταχυδρομείο τα έγγραφα που αιτήστε θα υπάρχει μόνο, αν έχει πιστοποιηθεί με την φυσική παρουσία σας και το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας σας, ο λογαριασμός της εγγραφής σας. Αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή με επίσκεψή σας στο Δημοτικό Κατάστημα είτε την πρώτη φορά που θα προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα να παραλάβετε διοικητική πράξη που έχετε αιτηθεί μέσω της παρούσας υπηρεσίας.