Ηλεκτρονικά Αιτήματα

Καλώς ήρθατε στην Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων.

Για να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτετε προσωπικούς  κωδικούς TAXISNET.

Το πιστοποιητικό που θα λάβετε θα είναι και φυσικά αλλά και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ώστε να έχετε τη δυνατότητα νατο χρησιμοποιήσετε ως απλό φωτοαντίγραφο είτε να το προσκομίσετε σε όποια υπηρεσία επιθυμείτε ηλεκτρονικά.