Ηλεκτρονικές Πληρωμές Βεβαιωμένων Οφειλών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές πληρωμές βεβαιώμενων οφειλών μέσω της ιστοσελίδας https://easypay.open1.eu/

Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Open1EasyPay